Om Murare Robert Andersson

Om MURARE ROBERT ANDERSSON


Tradition och kvalitet

Murare Robert Andersson – är ett företag med en hantverksföretag som sträcker sig över 30 år bakåt. Mitt stora intresse för yrket har gett mig kunskaper att utföra allt från frimurade spisar till installationer av färdigtillverkade spisar och eldstäder, renoveringar av befintliga, nyproduktion och mycket mycket mera. De sista 8 åren har jag renoverat ett slott  från grunden i Västeråstrakten. Jag har också renoverat på Nynäs slott i Sörmland tidigare och mycket mycket mer.


Tryggt och säkert

Genom att anlita en specialist med erfarenhet kan du känna dig säker på att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt riktigt sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg med din investering. För mig  betyder det en nöjd kund, vilket i sin tur är min bästa belöning!


Råd och tips

Det är inte alltid så lätt att veta hur man bäst gör en renovering eller nyproduktion av en eldstad. Med vår långa erfarenhet kan vi ge dig råd och tips om hur du ska gå tillväga. Vad som är möjligt och inte möjligt och vad som passar bäst i just ditt fall.


UPPDATERAD 2016-12-27